Aanbevolen, 2019

Editor'S Choice

Hersenactiviteit verklaart dronken agressie
Nieuw antibioticaresistentiegen dat de laatste verdedigingslinie in China overtreedt
Het meten van BMI voor volwassenen, kinderen en tieners

Is neurofeedback effectief voor de behandeling van ADHD?

Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit, of ADHD, kan van invloed zijn op aandacht, leren, impulscontrole en activiteitenniveaus. Symptomen kunnen het dagelijks leven en de organisatie een uitdaging vormen.

Vanaf 2016 schatten de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) dat 6,1 miljoen kinderen in de Verenigde Staten, ongeveer 9,4 procent, op enig moment de diagnose ADHD hadden gekregen.

Veel voorkomende behandelingen voor kinderen met ADHD zijn medicatie, psychotherapie en veranderingen in levensstijl, maar deze werken niet voor iedereen. Sommige benaderingen - met name medicatie - kunnen vervelende bijwerkingen hebben.

Neurofeedback-therapie is niet-invasief en omvat geen medicatie. Sommige beoefenaars geloven dat het kan helpen de symptomen van ADHD te beheersen. Andere namen voor deze behandeling zijn biofeedback en neurotherapie.

Hieronder, meer informatie over of deze therapie waarschijnlijk effectief is, wat het met zich meebrengt, en enkele van de risico's die daarmee gepaard gaan.

Wat is neurofeedback voor ADHD?


Neurofeedback houdt in dat elektroden aan het hoofd worden bevestigd en reageren op bepaalde stimuli, terwijl speciale technologie de hersengolven van de persoon laat zien.

In een persoon met ADHD kunnen de hersenen karakteristieke gedragspatronen vertonen, met name in de frontale kwab. Dit gebied is gekoppeld aan persoonlijkheid, gedrag en leren.

Het functioneren van de hersenen en het gedrag van een persoon zijn verbonden. Veranderingen in gedrag kunnen de hersenen veranderen en veranderingen in de hersenen kunnen het gedrag veranderen.

Neurofeedback heeft tot doel het gedrag van een persoon te veranderen door hun hersenen te veranderen.

De hersenen produceren meetbare elektrische signalen of golven. Een beoefenaar van neurofeedback meet deze golven, meestal met een apparaat dat een elektro-encefalograaf (EEG) wordt genoemd.

Er zijn vijf soorten hersengolven: alfa, bèta, gamma, delta en theta. Elk heeft een andere frequentie, die een EEG kan meten.

Sommige onderzoeken suggereren dat mensen met ADHD meer theta-golven en minder bètagolven hebben dan mensen zonder de stoornis. In theorie wil neurofeedback dit verschil corrigeren.

Wat te verwachten

Voordat de eerste neurofeedback-sessie plaatsvindt, zal de arts vragen stellen over de symptomen van het individu, de behandelingsgeschiedenis en levensstijl.

De persoon zal vóór elke behandelingssessie informatie over zijn symptomen blijven verstrekken, zodat de beoefenaar verbeteringen in de loop van de tijd kan volgen.

Aan het begin van elke sessie bevestigt de arts elektroden die van een EEG-machine naar het hoofd van de persoon lopen. Deze zullen de hersenactiviteit meten.

Het aantal elektroden varieert afhankelijk van de arts en de sessie. De elektroden doen geen pijn en ze zullen geen elektrische stroom afgeven. Ze zijn er alleen om de activiteit van de hersenen te meten.

Wanneer de sessie begint, wordt een real-time scan van de hersengolven van de persoon op een scherm weergegeven.

De beoefenaar zal de persoon instrueren om een ​​specifieke taak uit te voeren, in de verwachting dat de taak de hersengolven zal veranderen.

Activiteiten kunnen een videogame of andere stimuli zijn die de hersenen aanmoedigen om informatie op verschillende manieren te verwerken. Er kan muziek bij betrokken zijn, of een enkele toon, of geluiden die plotseling stoppen en starten.

Naarmate de hersenen op de stimuli reageren, zal de feedback op de EEG laten zien hoe de stimuli de hersenactiviteit onderbreken, veranderen of verhogen.

Lezingen kunnen van sessie tot sessie significante veranderingen in de activiteit van de hersenen laten zien.

Voorstanders beweren dat het proces langzaam de hersenengolven kan veranderen, waardoor het gedrag van een persoon en de bijbehorende symptomen van ADHD worden beïnvloed.

Werkt neurofeedback voor ADHD?


Helpt neurofeedback met aandacht en impulsiviteit, of is dit een placebo-effect?

Er zijn gemengde bevindingen over de effectiviteit van neurofeedback voor ADHD.

In 2009 publiceerden onderzoekers een meta-analyse die keek naar de impact van neurofeedback op de symptomen van de stoornis. Ze concludeerden dat neurofeedback kan leiden tot:

 • grootschalige verbeteringen in impulsiviteit en onoplettendheid
 • middelgrote verbeteringen in hyperactiviteit

De auteurs suggereerden dat neurofeedback een "effectieve en specifieke" behandeling zou kunnen zijn voor symptomen van ADHD.

In 2011 suggereerden onderzoekers dat neurofeedback een placebo-effect kan hebben.

Ze voerden een onderzoek uit waarbij acht jonge deelnemers tussen 8 en 15 jaar 30 sessies neurofeedback ondergingen, terwijl zes anderen fake neurofeedback ontvingen. Beide groepen ondervonden vergelijkbare veranderingen.

Een overzicht van 2013 van studies omvatte neurofeedback in een lijst van interventies die "statistisch significante" verbeteringen in ADHD-symptomen kunnen produceren.

In een pilotstudie, ook uit 2013, vergeleken onderzoekers de effecten van neurofeedback met die van stimulantia, een algemeen geaccepteerde behandeling voor ADHD.

Zestien deelnemers in de leeftijd van 7-16 jaar namen de stimulerende middelen, en 16 ondergingen 30 sessies neurofeedback gedurende een periode van 7-11 maanden. Deelnemers die de medicijnen namen ervoeren een vermindering van ADHD-symptomen, terwijl degenen die neurofeedback ondergingen dat niet deden.

In 2014 publiceerden onderzoekers een meta-analyse van de resultaten van vijf eerdere studies over neurofeedback en ADHD.

Ze hielden rekening met de beoordelingen door ouders en leraren van kinderen die de behandeling hadden ondergaan. Over het algemeen hadden ouders verbeteringen gemeld in impulsiviteit, onoplettendheid en hyperactiviteit, maar leraren zagen alleen verbetering bij onoplettendheid.

De onderzoekers concludeerden dat neurofeedback nuttig kan zijn voor kinderen met ADHD.

In 2016 ontdekten auteurs van een meta-analyse dat goed gecontroleerde onderzoeken niet voldoende bewijsmateriaal hadden opgeleverd om neurofeedback te ondersteunen als een effectieve behandeling voor ADHD. De auteurs pleitten voor verder onderzoek.

Kritiek op neurofeedback

Hoewel sommige studies veelbelovende resultaten hebben opgeleverd, wijzen critici erop dat verschillende van deze studies ontwerpfouten hadden. Gebreken in een studie kunnen het moeilijk maken om te bewijzen of een techniek effectief is.

Veel auteurs hebben opgeroepen tot verder onderzoek. Sommige onderzoekers hebben neurofeedback bekritiseerd als een geldscheppende zwendel, terwijl anderen hun bezorgdheid hebben geuit over het gebrek aan richtlijnen.

Auteurs van een onderzoek uit 2016 merkten op dat, hoewel neurofeedback niet-invasief is, het beschikbare bewijsmateriaal zijn effectiviteit niet heeft bewezen. Bovendien schreven ze:

"Het is duur, tijdrovend en de voordelen zijn niet langdurig. Het kan ook maanden duren om de gewenste verbeteringen aan te tonen."

Is het veilig?

Neurofeedback is niet opdringerig en voorstanders beweren dat het veilig is.

Negatieve bijwerkingen kunnen echter zijn:

 • mentale moeheid
 • oude gevoelens terugkeren, bijvoorbeeld in levendige dromen, voordat ze permanent verdwijnen
 • duizeligheid, misselijkheid en lichtgevoeligheid bij mensen die hoofdtrauma hebben meegemaakt

Kosten en verzekering

Neurofeedback kan kostbaar zijn.

Een artikel in Bloomberg Businessweek uit 2017 meldde dat 30 sessies van elk 40 minuten in totaal $ 2.200, plus een initiële inschrijvingsprijs van $ 250 zouden kunnen bedragen.

Het kan moeilijk zijn om een ​​verzekeringsdekking voor neurofeedback-therapie te krijgen, en een persoon zou contact moeten opnemen met zijn leverancier voordat hij verder gaat.

De beslissing nemen


Neurofeedback is duur en het kan vele sessies duren om een ​​verbetering te zien. Mensen moeten de juiste persoon vinden om de behandeling te doen.

Neurofeedback is pijnloos en het belangrijkste nadeel kan kosten zijn. Als andere behandelingen voor ADHD niet effectief zijn geweest, kan neurofeedback het proberen waard zijn.

Vragen die aan een beoefenaar kunnen worden gesteld, zijn onder meer:

 • Hoeveel kost behandeling?
 • Hoe meet je verbeteringen?
 • Hoe lang moet het duren om resultaten te zien?
 • Hoeveel sessies heb ik nodig?
 • Hoe lang duurt elke sessie?
 • Kan ik iets doen om de effectiviteit van de behandeling te vergroten?

Iedereen die overweegt om zijn behandelplan voor ADHD te veranderen, moet dit bespreken met een psychiater of een andere zorgaanbieder.

Afhalen

Neurofeedback kan de symptomen van ADHD helpen verlichten, maar het kan duur zijn en er is meer bewijs nodig om te bewijzen dat het effectief is.

Iedereen die neurofeedback in overweging neemt, moet ook contact opnemen met de International Society for Neurofeedback and Research om ervoor te zorgen dat de behandelaar die zij in gedachten hebben, gecertificeerd is.

Populaire Categorieën

Top